MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MIKROREGIONŮ HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO Z ČESKÉ REPUBLIKY A ILZER LAND Z BAVORSKA

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

Videa z obcí

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Společné setkání zástupců mikroregionů Horní Vltava Boubínsko z České republiky a Ilzer Land z Bavorska

Po schůzce ve Volarech, kde si vyměnili zkušenosti a padly první návrhy na spolupráci mezi mikroregiony Horní Vltava Boubínsko z České republiky a Ilzer Land z Bavorska se 26. června uskutečnilo druhé pokračování s podpisem Prohlášení o vzájemné spolupráci na konci.

Schůzka se uskutečnila v Bavorsku a zúčastnili se jí ve velkém počtu starostové obcí obou mikroregionů a byl pro ně připraven zajímavý okruh.

Začínalo se v muzeu městečka Rohrnbach, kde všechny přivítal starosta obce Perlesreut Manfred Eibl, který je zároveň předsedou mikroregionu Ilzer Land. Po prohlídce muzea, které v jedné části mapuje odsun sudetských Němců po skončení II.světové války a v vdalších částech život na Ilzu, raritou muzea je kámen z jednoho nedalekého mostu z roku 1625. Po té se pokračovalo návštěvou komunitního centra, kde lze shlédnout práci na tkalcovském stavu, ale hlavně slouží jako místo setkávání místních nejen při společenských, ale běžných setkání. V současné době sem všichni chodí fandit Německému národnímu týmu na MS v kopané. Po té se přejelo do zámku Fursteneck, kde je velmi zajímavý interaktivní přehled života v Bavorském národním parku a kolem řeky Ilz, následovala návštěva Keltské vesničky Gabréta, která dokumentuje život Keltů na obou stranách Šumavy a spolupracují s archeoparkem v Netolicích. Na závěr se přejelo na hrad Saldenburg, od kterého je nádherný výhled na nejvyšší vrcholy Šumavy. Zde byla naplněna podstata celého dne, tím že zástupci obou mikroregionů podepsali Prohlášení o společných záměrech.

Za mikroregion Horní Vltava Boubínsko předsedkyně ing. Zdeňka Lelková a za mikroregion ILZER Land Manfred Eibl. Tímto prohlášením vstupuje spolupráce obou mikroregionů do vyšší fáze spolupráce jak oba prohlásili a moc se na to těší.

Obě strany se shodly na tom, že tímto podpisem se přechází od slov k činům a dohodli se, že budou hledat vhodné projekty na kterých se budou obě strany podílet.

Po jeho skončení následovala volná diskuse, při které paní Zdeňka Lelková poděkovala zástupcům mikroregionu Ilzer Land a předala jim věcný dar v podobě Šumavského světlého moku.

Poděkování patří paní Daně Biskup, která měla celý den na starost a za její výborný překlad a všem starostům z Bavorské strany za jejich upřímnost a vlídnost při jednotlivých přijetí na svých území a českým starostům za velmi pěknou účast, kterým potvrdili zájem o spolupráci obou stran.

Byla zde domluvena schůzka v červenci, která bude na české straně, kde se kromě výjezdu do mikroregionu Horní Vltava Boubínsko začne pracovat na hledání prvních konkrétních projektů.

pro Šumava Net Ladislav Beran

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ