MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ MIKROREGIONU HORNÍ VLTAVA - BOUBÍNSKO A MIKROREGIONU ILZER LAND Z BAVORSKA

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

Videa z obcí

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Společné jednání mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko a mikroregionu Ilzer Land z Bavorska

V konferenčním sále hotelu Bobík ve Volarech se uskutečnilo společné jednání mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko a mikroregionu Ilzer Land z Bavorska.
   Účastníky konference přivítala starostka města Volary Martina Pospíšilová, která, poděkovala, že si k jednání vybrali právě Volary město v centru Šumavy a popřála, všem aby se jim jednání podařilo.
    Jednání řídila Dana Biskup z EUROREGIO Bayerischer Wald - Bohmerwald, která dala v úvodu slovo Manfredu Eiblovi starostovi z Perlesreutu, který prezentoval možnou spolupráci obou součástí. Ve své prezentaci představil mikroregion Ilzer Land, který má 9. obcí které se podílí na rozvoji a vzájemné spolupráci se podílí na turistickém ruchu v této oblasti.  
     Mikroregion Horní Vltava Boubínsko představila jeho předsedkyně Zdena Lelková, která zdůraznila, že  tento mikroregion čítá 14. obcí které se aktivně podílí na jeho rozvoji a společně se snaží rozvíjet turistický ruch v jednotlivých obcích potažmo v celém mikroregionu. Na závěr poděkovala starostům obcí mikroregionu, kteří se aktivně zúčastnili úterního jednání ve velkém počtu.
   Z obou těchto prezentací vzešla nabídka k vzájemné spolupráci na obou stranách hranice těchto mikroregiónů, zejména v oblasti turistického ruchu, ale i společenských či sportovních aktivit. 
    Dana Biskup hovořila o zkušenosti ze spolupráce přeshraničního sdružení Královský hvozd a sdružení kolem Čerchova a podala informaci o novém programu Evropské územní spolupráce Bavorsko - Čechy. 
Jednání se zúčastnila za Jihočeský kraj Barbora Filipová, z odboru Evropských záležitostí oddělení evropské integrace, který se zabývá jako jednou z činností přeshraniční spoluprací. Ta představila možnosti a zkušenosti při naplňování podobných programů v podmínkách Jihočeského kraje.
     Cílem celého společného jednání bylo hledání cest k společným projektům přes obě strany hranice zejména v oblasti turistického ruchu a jak hledat společně cestu k získávání financí těchto projektů v období let 2014 až 2020.
    Pracovní jednání bylo vedeno v přátelsky a aktivně a obě strany se dohodly, že se budou nadále setkávat. 
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ