MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : NOVÉ VEDENÍ NP ŠUMAVA MÁ MEZINÁRODNÍ PODPORU

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

Videa z obcí

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Tisková zpráva

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

- zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu

 Dnešní společné pracovní jednání spolků a sdružení dlouhodobě působících v regionu a věnujících se problematice Šumavy a Bavorského lesa chápe uskutečněné jednání v Kašperských Horách jako prostor pro podporu okamžitého a důsledného řešení situace na Šumavě. Vítáme podporu obou krajů - Jihočeského a Plzeňského kraje a vyslovujeme tyto závěry:

 1. Vítáme podporu bavorských a hornorakouských sdružení a svazů, které nám ji vyslovují. Jasně vidíme, že i v sousedním Bavorsku je prosazování ideje suchého lesa problematické a mnoho občanů a obcí s ním není srozuměno.

 2. Žádáme, aby  česká vláda,  ministerstvo životního prostředí a správa NP Šumava podnikly takové kroky, které jsou nutné k zachování zelené střechy Evropy a zelené Šumavy. K ničemu jinému nedostaly mandát, protože koncept zelené Šumavy byl slíben nejen obcím a návštěvníkům Šumavy, ale i všem občanům země, už v době založení NP v roce 1991,což jasně vyplývá z Vládního nařízení, jímž byl NP Šumava zřízen i ze zákona o ochraně přírody a krajiny.  Od  té doby tato koncepce nebyla nijak změněna.

 3. Žádáme, aby ministerstvo životního prostředí i správa NP Šumava podnikly kroky ke zpřístupnění Šumavy a k vytvoření podmínek pro plnohodnotný život obyvatel a návštěvníků tak, jak tomu historicky vždy bylo.

 4. Žádáme, aby správa NP Šumava vytvořila transparentní a stabilní podmínky pro dlouhodobý udržitelný rozvoj obcí, jak se k tomu zavázala už v roce 1991.

 5. Žádáme, aby se Ministerstvo životního prostředí a správa NP Šumava začaly bezodkladně zabývat vytvořením nové zákona o NP Šumava, který konečně stanoví právní rámec a dlouhodobá pravidla pro NP. 

 6. Apelujeme na Ministerstvo životního prostředí, aby nepodléhalo lobbyistickým tlakům zájmových skupin a ekologických iniciativ, které si na takové jednání zvykly během působení tzv. zelených ministrů a začaly ho považovat za normu. 

7. Plně podporujeme dosavadní kroky Jana Stráského ve funkci ředitele správy NP a CHKO Šumava, který se rozhodl zachovat zelené ty části Národního parku Šumava, které ještě nepodlehly žíru kůrovce.

 Jednání v Kašperských horách v úvodu pozdravila starostka Kašperských Hor Alena Balounová, která zdůraznila, že město dlouhodobě podporuje, všechny aktivity, které pomohou zachovat Šumavu opravdu tyto zelenou.

Občanské sdružení Otevřená Šumava představil jeho předseda Emil Kintzl a uvedl: „Cílem sdružení je obnovit staré turistické značené cesty zpřístupnit dosud nepřístupná místa, která návštěvník dosud zná jen z propagačních materiálů.“

Předseda občanské hnutí Za záchranu bavorského lesa Hubert Demmelbauer zdůraznil: „Bojujeme ze zachování našich lesů v Bavorském národním parku a požadujeme, aby náš park důsledně bojoval proti kůrovci Proto podporujeme i podobné iniciativy v České republice.“

Spolek Klostermann, předseda Alfons Maurer: „Požadujeme otevření přechodu Modrý sloup, přejme si vzájemnou spolupráci.“

Zástupkyně sdružení Mikroregionu Zdena Lelková zdůraznila, že spolek se dlouhodobě zabývá problematikou Šumavy v poslední době především jejím rozvojem: „Nekoncepční způsob řízení parku má přímé dopady na život našich obyvatel.“

Vladimír Říha podotkl, že sdružení Šumava 21, které zastupuje, má téměř desetiletou historii, a vyjádřil naději: „Věřím, že nástupem doktora Stráského nastupuje na Šumavu rozuma a čité úmysly a předpokládám, že park bude mít konečně vizi.“

Předseda Společnosti tří zemí Jan Zahradník řekl: „ Podporujeme zachování zelené Šumavy a podporujeme ředitele Stráského.“, a popřál mu hodně úspěchů.

 

Jednání se účastnili zástupci těchto spolků a sdružení

Spolek Klostermann

Historický spolek Schwarzenberg

o.s. Otevřená Šumava

o.s. Šumava 21

Zachraňme Šumavu o.s.

Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko

Svaz obcí NP Šumava

Infrastrukturní spolek tří zemí

Svazek lipenských obcí

Společnost tří zemí

o.s. Čeňkova pila

o.s. Bozeň Březnice

SVOL – Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Komunita pro duchovní rozvoj, ops

 

V Závěru jednání byly za účasti autorů pokřtěny tyto knihy: Ing. Ivo Vicena, CSc. – „BEZZÁSAHOVÝ LES NA ŠUMAVĚ na příkladu Židovského lesa (vznik, historie, budoucnost a poučení)“ a kniha autorů: Doc. Ing. Vladimír Krečmera CSc., Ing. Josef Vovesný, Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.: - „KE SMYSLU OCHRANY LESŮ NÁRODNÍCH PARKŮ“.

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ