MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : O MIKROREGIONU

Cesta: Titulní stránka > O mikroregionu

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

O mikroregionu

Vyšší územně správní celek : Jihočeský kraj
Region: Šumava
Okres: Prachatice
Účel svazku: regionální rozvoj
Právní forma : právnická osoba

Sídlo : Stožec 54, 384 44 Stožec
Doručovací pošta: České Žleby 6, 384 44 Stožec 
Č. účtu: 19-4309640207
IČO: 720 26 715

předsedkyně: Ing Zdeňka Lelková, členka zastupitelstva obce Stožec
1. místopředsedyně: Mgr. Bc. Martina Pospíšilová, starostka města Volary


Dne 20.10.1999 došlo přidělením identifikačního čísla k založení mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko.
Poloha a terénní členění území mikroregionu nabízí jeho široké turistické využití. Území disponuje atraktivním a hodnotným přírodním potenciálem, zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku, houbaření, koupání, rybaření, jízdu na koni.
Dosažitelnost regionu pro návštěvníky jak z vnitrozemí, tak i ze sousední země je dobrá, včetně napojení na Bavorsko prostřednictvím silničního hraničního přechodu Strážný – Philippsreut, který patří mezi nejvytíženější hraniční přechody v regionu Šumava.
Území leží v nadmořské výšce od 694 do 1065 m n.m. Nejvýše položenými místy v mikroregionu jsou Černá Hora (1 315 m n.m.) na jihozápadě a Boubín (1 362 m n.m.) v centrální části mikroregionu.
Oblast malého a středního podnikání je v mikroregionu zastoupena většinou malými podniky, obvykle zaměstnávajícími přibližně 5 zaměstnanců.
K 1.3.1991 žilo v mikroregionu Horní Vltava–Boubínsko celkem 14 541 obyvatel, z toho cca 83 % ( 12 007 obyvatel) ve městech Vimperk a Volary.
Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko nemá dnes kromě dřeva jiné přírodní zdroje, ani další předpoklady pro průmyslový rozvoj, proto se v mikroregionu průmyslová výroba příliš nerozvíjela. Průmysl však ovlivňuje sociálně ekonomickou situaci obyvatel mikroregionu, neboť průměrně 30% práceschopného obyvatelstva vyjíždí za prací zejména do spádových měst.
Stav vodovodní sítě, ČOV, plynofikace,...
Horská krajina, ve které se mikroregion rozkládá, nedává předpoklady pro intenzivní zemědělství. Z kategorií zemědělské půdy jsou nejvíce zastoupeny travnaté pozemky – louky a pastviny. Zemědělská půda tvoří cca 30% plochy mikroregionu.
Mimořádné přírodní a krajinářské podmínky Šumavy vedly v minulém století k vyhlášení některých cenných území za chráněná (Boubínský prales). Již na počátku minulého století se zrodila myšlenka vyhlásit nejcennější oblasti Šumavy za národní park. Národní park zahrnuje nejméně dotčenou oblast šumavské přírody a tvoří jádro biosférické rezervace.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ