MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MIKROREGIONU „HORNÍ VLTAVA – BOUBÍNSKO“

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

Videa z obcí

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Zápis z ustavující schůze zájmového sdružení právnických osob Mikroregionu „Horní Vltava – Boubínsko“

 Zápis z ustavující schůze zájmového sdružení právnických osob Mikroregionu „Horní Vltava – Boubínsko“

dne 3. 12. 2008

 Jednání proběhlo ve Stožci od 10.00 hod

 Přítomni:

Členové: Jana Hrazánková (B.Lada), Mgr. Jaroslava Krnáková (Lenora), Václav Vostradovský (Kvilda), Ing. Zbyněk Klose, Ing. Pavel Dvořák (Vimperk),Antonín Mráz (Buk), Jiří Fastner (Horní Vltavice),Ing.Zdeňka Lelková (Stožec),

Omluveni : Marie Lavičková (Nová Pec), Ing.Jaroslav Pubal (Strážný), Martina Pospíšilová (Volary), Antonín Poskočil (Zbytiny),Vilém Bohm (Želnava)

Hosté: Josef Urban (poradce)

Program:

1.    Zahájení

2.    Informace o podmínkách založení sdružení

3.    Stanovy sdružení

4.    Schválení statutárních orgánů sdružení

5.    Diskuse, závěr

Ad1/

P. Lelková přivítala přítomné, předložila program jednání ke schválení

Po dohodě zúčastněných - zápis ze shromáždění zpracuje J.Urban

 Ad 2/

Změna právní formy Svazku obcí – proběhla diskuse k navrženému - zrušení stávající formy – DSO Mikroregion HVB, návrh na ustavení nové organizace – Mikroregion HVB – sdružení právnických osob, nové stanovy, zakládací listina.

Dále bylo dohodnuto, že nová organizace přebere veškeré závazky DSO HVB.

Předsedkyně sdružení je pověřena vyřízením veškerých náležitostí spojených s výše uvedeným – vznikem nové organizace, přebírkou veškerých závazků z DSO na sdružení právnických osob.

 Ad3/

Ing.Lelková předložila návrh stanov sdružení,který byl konzultován na Jčkraji, v diskusi byly probrány nejdůležitější body, sídlo sdružení a bylo dohodnuto, že to bude vždy sídlo předsedy sdružení, dále příspěvky členů, a možnost vstupu dalších zájmových sdružení. Z obsahových článků stanov byly diskutovány cíle sdružení a v otázkách účetnictví bylo dohodnuto,bude zpracována samostatná směrnice. Stanovy byly poté schváleny bez připomínek.

 Ad4/

Došlo k volbě orgánů, vedení nové organizace, bylo zvoleno toto složení orgánů :

1)      Za předsedu sdružení : ing.Zdeňka Lelková

2)      Za místopředsedy: Mgr.Pavel Dvořák a Robert Pročka

3)      Za členy Koordinační rady zvolilo shromáždění Z.Lelkovou, P.Dvořáka, R.Pročku, J.Fastnera,

Z.Klose

 Zároveň byla schválena odměna zavedení sdružení právnických osob ve výši 10 000,-Kč hrubého měsíčně.

 Ad 9/

Diskuse. Na závěr proběhla diskuse k jednotlivým projektům obcí, byla naplánována další schůzka DSO ještě na konec roku 2008.

Stanovy a další dokumenty jsou přílohou zápisu z jednání.

Zapsal : J.Urban, Ing. Zdeňka Lelková,

  

Mgr.Pavel Dvořák                                                      Ing.Zdeňka Lelková    

 Místopředseda                                                                 Předsedkyně

 

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ