MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : FYZICKÉ A GEOGRAFICKÉ PODMÍNKY

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Fyzické a geografické podmínky

Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko se rozkládá v Jihočeském kraji, v jižní části okresu Prachatice. Celková rozloha mikroregionu činí 64 544 ha (645 km2). Podíl Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko na rozloze okresu Prachatice je 46,86%.

Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko se nachází v Šumavské hornatině, zasahuje sem z malé části také povrchově členité Šumavské podhůří. Konkrétně z geomorfologických celků sem zasahují Šumavské pláně, rozkládající se při státní hranici, dále Boubínská hornatina a Vimperská vrchovina, vyplňující vnitrozemskou část.

Území leží v nadmořské výšce od 694 do 1065 m n.m. Nejvýše položenými místy v mikroregionu jsou Černá Hora (1 315 m n.m.) na jihozápadě a Boubín  (1 362 m n.m.) v centrální části mikroregionu. Území mikroregionu má velký přírodní potenciál, rozkládá se zde několik velmi významných územních celků. Hlavní z nich jsou Národní park Šumava a Chráněná krajinná oblast Šumava. NP a CHKO Šumava jsou ochranářské prvky a jako takové mají velmi důležitou roli pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Plochý reliéf a vyšší srážkové úhrny umožnily vznik rozsáhlé sítě rašelinišť (Chalupská slať, Jezerní slať). Územím mikroregionu protéká řeka Teplá Vltava, která ústí do nádrže Lipno, dále pak řeka Blanice, Volyňka a mnoho potoků jako např. Vydří, Medvědí, Pravětínský, Mlýnský.

Nadmořská výška obcí

Obec/město Nadmořská výška (m n. m.)
Borová Lada 900
Horní Vltavice    824
Kubova Huť 1000
Kvilda 1065
Lenora 786
Nová Pec 750
Stožec 750
Strážný 820
Vimperk 694
Volary 760
Zbytiny 880
Mikroregion 839


Klimatické podmínky můžeme celkově charakterizovat jako drsné. V nadmořských výškách nad 800 m, kde se rozkládá většina oblasti, je podnebí ve svém souhrnu mírně chladné až chladné. Centrální část Šumavských Plání patří k nejchladnějším a na srážky bohatým územím v České republice.

Tyto podmínky umožňují intenzivně využívat příhraniční pás území a Boubínskou hornatinu pro zimní sporty, nejlepší podmínky zde má především zimní turistika na lyžích. Poloha a přírodní potenciál území mikroregionu zesiluje význam vazeb na vyšší regionální struktury. Horní Vltava – Boubínsko je důležitým rekreačním mikroregionem v rámci Šumavy.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ