MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : PRŮMYSL

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Průmysl

Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko nemá dnes kromě dřeva jiné přírodní zdroje, ani další předpoklady pro průmyslový rozvoj, proto se v mikroregionu průmyslová výroba příliš nerozvíjela. Průmysl však ovlivňuje sociálně ekonomickou situaci obyvatel mikroregionu, neboť průměrně 30% práceschopného obyvatelstva vyjíždí za prací zejména do spádových měst (Vimperk, Husinec, Volary) – i zde se nyní průmysl spíše pozastavuje, do okresního města Prachatice a do SRN.

V současné době mikroregion pociťuje nedostatek zastoupení odvětví dřevozpracujícího průmyslu. Od závodů dřevařské prvovýroby, až po zpracování finálních výrobků. Většina původních závodů se dostala do ekonomických problémů, některé ukončily svoji činnost, jiné podstatně snížily počty pracovníků. Z průmyslové struktury skoro vymizel sklářský průmysl, zanikly jak vimperské sklárny tak sklárny v blízké Lenoře. Nyní je v provozu pouze nová sklárna v Husinci. Podobně ukončil činnost textilní závod Šumavan (vzniklo zde několik menších textilních firem) a dřevozpracující závod Jitona, které patřily mezi nejvýznamnější podniky mikroregionu. Dále v mikroregionu chybí lehký průmysl důležitý i pro zaměstnanost žen.

Na území 5 obcí v regionu fungují malé vodní elektrárny – Kvilda (2), Borová Lada (3), Stožec (1), Horní Vltavice (4), Lenora (1).

Největším závodem potravinářského průmyslu je Vimperská masna, dodávající na trh výsekové maso i uzenářské výrobky. Strojírenský průmysl na území mikroregionu je zastoupen firmou Siever Automatic (výroba autodoplňků) – Vimperk a elektrotechnický průmysl firmami Vishay Elektronic – Volary a Rhode Schwarz – Vimperk (bývalá Tesla). Dalšími významnými společnostmi, působícími na území mikroregionu jsou VLS a.s., Horní Planá, Molda, sesazovna dýh, Prádelna – Volary, Správa NP a CHKO Šumava Vimperk (bohužel tento subjekt nepodporuje díky ochraně přírody rozvoj průmyslu).
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ