MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : PŘEDMĚT ČINNOSTI MIKROREGIONU

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Předmět činnosti mikroregionu

Předmětem činnosti tohoto mikroregionu je prosazování záměrů týkajících se svým rozsahem a významem spádového území a další aktivity, související s propagací mikroregionu a celého zájmového území.

Samotné jádro Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko tvoří obce na území NP a CHKO Šumava. Obce leží v povodí horní části Studené a Teplé Vltavy a okolí Boubína .

Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko měl při založení 11 členů: města Vimperk a Volary, obce Borová Lada, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lenora, Nová Pec, Stožec, Strážný, Zbytiny.

Podíl Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko na rozloze okresu Prachatice je 46,86%.

Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko má úzký vztah k několika velmi významným územním celkům. Hlavní z nich jsou Národní park Šumava a Chráněná krajinná oblast Šumava.

NP a CHKO Šumava jsou ochranářské prvky a jako takové mají velmi důležitou roli pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko vznikl z potřeby koordinace a společného postupu při rozvoji cestovního ruchu/ plánování cyklotras v území/.

Postupem času přerostla potřeba koordinace celkového rozvoje regionu
- součinnost na významných investičních akcích
- zkvalitnění infrastruktury
- zvýšení kvality občanské vybavenosti území
- řešení nedostatku pracovních příležitostí
- optimální využití místních zdrojů pro ekonomický rozvoj obcí
- koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionu
- slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
- propagace Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko a celého zájmového území
- všeobecná ochrana životního prostředí v Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko
- vytváření podmínek pro rozvoj turistiky jako celku
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ