MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Životní prostředí

Mimořádné přírodní a krajinářské podmínky Šumavy vedly v minulém století k vyhlášení některých cenných území za chráněná (Boubínský prales). Již na počátku minulého století se zrodila myšlenka vyhlásit nejcennější oblasti Šumavy za národní park. Národní park zahrnuje nejméně dotčenou oblast šumavské přírody a tvoří jádro biosférické rezervace.

V řešeném území se Národní park Šumava rozkládá na území obcí Kvilda, Borová Lada, Strážný, Stožec, Nová Pec. Ostatní obce spadají do CHKO Šumava.

Zachovalé kvalitní přírodní prostředí ovlivňuje potenciál mikroregionu k jeho využívání – k rozvoji cestovního ruchu, a proto je největší prioritou jeho zachování.

Negativní vliv na prostředí v mikroregionu má doprava a malé lokální zdroje znečišťující ovzduší a povrchové vody. Doprava ovlivňuje prostředí především v okolí hlavního dopravního tahu z Vimperka přes Strážný na státní hranici. V devadesátých letech se výrazně zvýšila intenzita dopravy po této komunikaci, nejvíce vzrostl počet kamiónů.

Stav ovzduší je na území mikroregionu negativně ovlivněn způsobem topení. Plynofikace proběhla v 5 obcích (Strážný, Vimperk, Lenora, Volary, Zbytiny), Borová Lada využívá tepelná čerpadla, Nová Pec pilinové topení. Zbývající 4 obce mikroregionu spalují uhlí a dřevo.

Na základě pravidelných testů bylo zjištěno, že voda používaná v mikroregionu je převážně „měkká“ (malý obsah horčíku a vápníku, přebytek železa).

Jedním z problémů, které nelze řešit krátkodobě je výskyt radonu.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ