MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : INFORMACE K PROJEKTU KULTURNÍ DĚDICTVÍ ZLATÉ STEZKY

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Informace k projektu Kulturní dědictví Zlaté stezky

Projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu Evropské územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 -2020.

   

Projekt vznikl ve spolupráci českých a bavorských partnerů, jmenovitě obcí a měst Hinterschmiding, Waldkirchen, Rohrnbach, Freyung, Phillipsreut a několika bavorských spolků. Za českou stranu je to Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko (zastupuje Vimperk a Strážný), Horní Vltavice a Kubova Huť. První koncepce projektu byla zpracována v roce 2016, postupně byla precizována a o tři roky později byla v úvodu roku 2019 podána žádost o dotaci, která byla úspěšná. Celkový objem finančních prostředků je 977 219,05 Euro, z toho dotace z EFRR činí 830 636,16 Euro.

Zlatá stezka byla ve středověku jednou z nejdůležitějších obchodních cest mezi bavorským dunajským územím a Čechami. Na "Zlaté stezce" byla především dopravována sůl z dunajského prostoru do Čech a z Čech do Bavorska putovalo obilí, slad, chmel a kožešiny. Vytíženost "Zlaté stezky" měla přímý dopad na historii osidlování regionu. Podél trasy vznikaly a rozrůstaly se obce a prohlubovaly se obchodní vazby mezi Bavorskem a Čechami.

„Zlatá stezka“ se tímto řadí k nejdůležitějším prvkům kulturního dědictví bavorsko-českého pohraniční a představuje milník v historii regionu. V roce 2010 slavila "Zlatá stezka" své 1000 leté výročí. Rozsáhlé oslavy byly z velké části financovány z Programu přeshraniční spolupráce Bavorsko - Česká republika (Cíl EÚS 2007-2013). Současným projektem „Kulturní dědictví Zlaté stezky“ bychom chtěli navázat na úspěchy předchozího projektu s cílem zachování společného kulturního dědictví.

Současná opatření zaměřená na zhodnocení „Zlaté stezky“ zahrnují mimo jiného odstranění mezer ve značení stezky , instalaci informací, rozšiřování muzejních služeb, provázání akcí, marketingu a turistického využití stezky ve společném a centrálním turistickém informačním centru. Dále také zhodnocování míst a centrálních obcí, stejně jako obnovu historických úseků Zlaté stezky. Zde by měli být osloveni především místní obyvatelé, kterým se prostřednictvím zhodnocení stezky umožní vstoupit do kontaktu s dějinami kultury obsahově navazujícími na předchozí projekt .Počítá se s oslovením hostů s kulturněhistorickými zájmy, kteří navštíví region, budou informování o historickém významu Zlaté stezky.

Projekt se zabývá uchováním společného kulturního dědictví – historie Zlaté stezky, nejvýznamnější obchodní cesty mezi bavorským dunajským prostorem a Čechami a s tím spojené historie osídlení a kultury pohraničního prostoru. V roce 2010 byla v rámci oslav tisíciletého výročí založení Zlaté stezky iniciována řada úspěšných opatření, která měla přispět k uchování společného kulturních dědictví a posílení povědomí mezi sousedy z obou stran hranice. Současný projekt „ Kulturní dědictví Zlaté stezky“ by měl na tyto akce navázat, pokračovat v nich a prohloubit je.

Projekt konkrétně zahrnuje různé aktivity, hmotné i nehmotné. Například digitalizace archivu Muzea ve Waldkirchenu, obnovu napájecí nádrže u obce Hinterschmiding, doplnění informačními tabulemi a novým mobiliářem na více místech, opravy některých úseků Zlaté stezky, umístění dřevěných soch v Horní Vltavici, zřízení Síně Zlaté stezky ve Strážném , propagační materiály, hlavně aktualizaci brožury o Zlaté stezce ,informace o obcích a městech podílejících se na projektu a kromě dalšího výstavbu expozičního objektu na Kubově Huti.

Projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu Evropské územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 -2020
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ