MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MIKROREGION HORNÍ VLTAVA - BOUBÍNSKO KONANÉHO DNE 3.12.2008

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

Videa z obcí

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Usnesení z ustavujícího shromáždění zájmového sdružení právnických osob Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko konaného dne 3.12.2008

 Usnesení z ustavujícího shromáždění zájmového sdružení právnických osob Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko konaného dne 3.12.2008

 A) Shromáždění volí :  

1.Za předsedu sdružení : Zdeňku Lelkovou

2.Za místopředsedy sdružení: Pavla Dvořáka a Roberta Pročku

3.Za členy Koordinační rady sdružení: Z.Lelkovou, P.Dvořáka, R.Pročku, J.Fastnera, Z.Klose

4.Předsedu revizní skupiny J..Pubala,

 

B) Shromáždění přebírá za svou Strategii DSO Mikroregionu HVB z roku 2006

 

C) Shromáždění ukládá :

1)      Zpracovat rozpočet pro rok 2009                                           Z: předseda T: únor 2009

2)      Zpracovat plán jednání Mikroregionu a Koordinační rady Mikroregionu 

 Z: KR            T: únor 2009

3)      Zpracovat směrnici hospodaření Mikroregionu                    Z:   KR          T: únor 2009

 

 

D) Shromáždění schvaluje :

1)      Stanovy sdružení práv.osob Mikroregion HVB

2)      Úřadovnu Sdružení na adrese Stožec 54 , 384 44 Stožec

3)      Počet dvou místopředsedů Mikroregionu

4)      Odměnu předsedovi Mikroregionu ve výši 10 000,- měsíčně ve formě dohody o provedení práce

  

      Mgr.Pavel Dvořák                                                ing.Zdeňka Lelková

      Místopředseda sdružení                                                      Předseda sdružení

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ