MIKROREGION HORNÍ VLTAVA BOUBÍNSKO : ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU

Kontakt

Stožec 54
384 44 Stožec

Doručovací adresa:
České Žleby 6
384 44  Stožec

mikro.hvb@seznam.cz

Předsedkyně:
Ing Zdeňka Lelková
lelkova@tiscali.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Bc. Martina Pospíšilová
starosta@mestovolary.cz 

NepřehlédněteInformace o Šumavě, turistikaInformace pro lyžaře


 
Správa NP a CHKOŠ

Základní charakteristika mikroregionu

Dne 20.10.1999 došlo přidělením identifikačního čísla k založení mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko.

Předmětem činnosti tohoto mikroregionu je prosazování záměrů týkajících se svým rozsahem a významem spádového území a další aktivity, související s propagací mikroregionu a celého zájmového území.

Samotné jádro Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko tvoří obce na území NP a CHKO Šumava. Obce leží v povodí horní části Studené a Teplé Vltavy a okolí Boubína .

Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko měl při vzniku 13 členů - jedná se o města a obce : Vimperk, Volary, Želnava, Nová Pec, Stožec, Strážný, Lenora, Volary, Horní Vltavice, Kubova Huť, Borová Lada Kvilda, Buk, Vimperk, Zbytiny.

Podíl Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko na rozloze okresu Prachatice je 46,86%.

Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko má úzký vztah k několika velmi významným územním celkům. Hlavní z nich jsou Národní park Šumava a Chráněná krajinná oblast Šumava.

NP a CHKO Šumava jsou ochranářské prvky a jako takové mají velmi důležitou roli pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko vznikl z potřeby koordinace a společného postupu při rozvoji cestovního ruchu/ plánování cyklotras v území/.

Postupem času přerostla potřeba koordinace celkového rozvoje regionu
  • součinnost na významných investičních akcích
  • zkvalitnění infrastruktury
  • zvýšení kvality občanské vybavenosti území
  • řešení nedostatku pracovních příležitostí
  • optimální využití místních zdrojů pro ekonomický rozvoj obcí
  • koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionu
  • slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
  • propagace Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko a celého zájmového území
  • všeobecná ochrana životního prostředí v Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko
  • vytváření podmínek pro rozvoj turistiky jako celku

Pro dopravní propojení Mikroregionu je rozhodující silnice I.třídy č. České Budějovice Houžná a č. I/4 Strážný – Praha a železniční tratě Volary- Kájov a Volary –Strakonice.

Pro ekonomiku v Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko je stěžejní zemědělství, lesnictví, dřevařství, služby, cestovní ruch a drobný místní průmysl.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ